Pagrindinis Įspūdingos galimybės
Įspūdingos galimybės

 

Naujos kartos informacinė mokyklos sistema Veritus yra išskirtinė, nes mokyklos

bendruomenės gyvenimo tvarką apjungia į bendrą, nuoseklią sistemą. Mokyklos

administratoriams nebereikės keletos programų tvarkaraščių sudarymui ar mokinių lankomumo

registravimui – visa tai ir daug daugiau jie galės patogiai atlikti vieningoje Veritus aplinkoje.

 

Veritus skirtas visai mokyklos bendruomenei:

 

Vadovams:

Administracijos programa

 • Galinga tvarkaraščių sudarymo programa

 • Itin lankstus klasių, grupių sudarymas

 • Galimybė mokytis semestrais ir trimestrais tuo pačiu metu

 • Automatinis pranešimų siuntimas (SMS, el. paštu, balso telefonu)

 • Renginių, specialistų, patalpų, mokymo priemonių paskirstymo ir užimtumo planavimas,

išankstinė registracija

 • Mokymo ir ugdymo planai

 • Platus ataskaitų rinkinys (bendriniais formatais, excel, word, pdf)

 • Skirtingos vertinimo sistemos (individualiam mokymui, dinamiškam klasių sąrašui,

žodinių reikšmių ir kt.)

Kaip tai atrodo?

 

Mokytojams ir auklėtojams:

Mokytojo programa

 • Atskiri dienynai mokytojams ir auklėtojams

 • Mokinių įvertinimų suvedimas

 • Lankomumo ir pateisinimų registravimas

 • Pranešimų sistema (vidiniai, sms, el. paštu, telefonu)

 • Ugdymo ir teminiai planai

 • Prisegamos pastabos, failai

Kaip tai atrodo?

 

Mokiniams ir jų tėvams:

Elektroninis dienynas

 • Atskiras prisijungimas internetu tėvams ir mokiniams

 • Pažymų ir ataskaitų rengimo sistema (įvairių laikotarpių, pdf, excel, word formatais)

 • Tėvų sutikimų (dėl vaikų išvykų ar pan.) registravimas

 • Namų darbų užduotys ir metodinė medžiaga (prisegami failai)

 • Pranešimų sistema

Kaip tai atrodo?

 

Be to, prie Veritus sistemos galima nesunkiai prijungti ir kitas Jūsų

mokyklai reikalingas funkcijas:

 • elektroninių vartų (praėjimo) į mokyklą kontrolė

 • bibliotekos bilietas

 • apsikeitimas duomenimis su bankų (LITAS-ESIS) ir Švietimo ir mokslo ministerijos

sistemomis

 • maitinimo užsakymų registravimas, meniu pasirinkimas

Glaustas funkcijų sąrašas->>

Išbandyti Veritus->>

 

 

Bendruomenė

Dalintis