Pagrindinis Mokyklų atsiliepimai
Mokyklų atsiliepimai

 

p. Romualdas Kondrotas,

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktorius:

"Elektroninį dienyną turėjome ir anksčiau, tačiau jis ne visai atitiko mūsų poreikius. Tikėdamiesi sukurti išties efektyvų mokyklos valdymą bei palengvinti komunikavimą visai bendruomenei, pasirinkome „BFT Veritus“.

Džiaugiuosi, kad programos teikiamos galimybės pranoko mūsų lūkesčius. Labiausiai išskirčiau sistemos lankstumą, t.y. gebėjimą prisitaikyti prie specifinių mokymo įstaigos ypatumų – lanksčią tvarkaraščių, ypač individualių užsiėmimų, sudarymo sistemą, galimybę vienu metu derinti skirtingas mokymo formas muzikos, dailės ir baleto skyriams (trimestrų, semestrų, atsiskaitymų bei kitokio mokymo proceso struktūrizavimo taikymą vienu metu). Taip pat noriu pažymėti, kad sistemos diegimas ir mokymasis ja naudotis buvo gana sklandus ir nesukėlė didelių sunkumų mokyklos kolektyvui.

Esu dėkingas „BFT Veritus“ autoriams - UAB „Baifoteka“ – už dėmesį išsakytoms mūsų pastaboms, pageidavimams ir geranorišką, efektyvų jų pritaikymą praktikoje."

p. Rasa Šalaševičienė,

Marijampolės marijonų gimnazijos direktorė:

"Elektroninių dienynų pasiūla Lietuvoje nėra labai didelė. Rinkomės atsakingai, daug lėmė kitų mokyklų administracijos atsiliepimai apie naudojamus produktus. Apsisprendėme už „Veritus“, nes ji pasirodė vientisiausia, lanksčiausia, turinti įvairiausių galimybių. Pasitikėjimą kėlė ir stipriausių šalies gimnazijų pavyzdys, pasirenkant šią sistemą.  Mūsų nuomone, „Veritus“ tikrai daug padeda mokyklos bendruomenei, nes išlaisvina mokytojus nuo begalinio popierizmo  ir  skaičiavimo, o administraciją – nuo galvosūkių sudarinėjant tvarkaraščius. Sistema labai drausmina mokinius, nes kiekviena jų praleista pamoka, vėlavimas ar nederamas elgesys fiksuojami elektroniniame dienyne ir matomi tėvams."

Anykščių muzikos mokyklos direktorė Kristina Vičinienė ir pavaduotoja Sigita Urbonavičienė apie VERITUS:

„Bendradarbiaujame su BFT Veritus antri metai, esame patenkinti maloniu, konstruktyviu bendravimu. Visada greitai reaguojama į situacijas, klausimus, prašymus bei pasiūlymus. Naudodamiesi el. dienynu gauname daug savalaikės apibendrinančios informacijos, kuri padeda efektyviai stebėti ir analizuojant ugdymo procesą. Tikimės tolimesnio gražaus bendradarbiavimo ir linkime sėkmės."

Mindaugas Libikas, Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro direktorius:

Esame išbandę ir kitą elektroninį dienyną, todėl galime lyginti. Džiaugiamės, kad apsisprendimas pakeisti jį į „VERITUS“ pasiteisino: be įprastų funkcijų, sistemos lankstumas leidžia lengvai ir patogiai valdyti ugdymo procesą dirbant dviem pamainomis bei organizuojant neakivaizdinį mokymą. Nekyla sunkumų esant skirtingam pamokų laikui Centre ir skyriuje Pataisos namuose. Darbą paspartina paprastas grupių formavimas, patogus individualių pamokų tvarkaraščių sudarymas. Daug įvairių ataskaitų leidžia operatyviai gauti informaciją reikiamu pjūviu.
Džiaugiamės, kad sistemos kūrėjai esant poreikiui greitai randa sprendimus, kad operatyvi ir visapusiška pagalba tiek diegiant sistemą, tiek ją naudojant visada garantuota.

Jolanta Venčkauskienė, Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui:

Kauno Prano Mašioto pradinėje mokykloje elektroninis dienynas „Veritus“ – pirmas elektroninis dienynas, kurį pasirinko mokykla. Viena iš šio elektroninio dienyno pasirinkimo priežasčių – stiprių šalies mokyklų, tokių kaip Kauno jėzuitų gimnazija, naudojimasis šia versija.
Administracijai sukelti duomenis į sistemą nebuvo sudėtinga. Mokytojai taip pat greitai perprato elektroninio dienyno galimybes.
Dėkoju UAB „Baifoteka“ darbuotojams Kristinai ir Algirdui už pagalbą, pritaikant elektroninį dienyną pagal mūsų pradinės mokyklos poreikius, ir už geranoriškumą.

I. Navickienė,  VšĮ Kelmės profesinio rengimo  centras, dienyno administratorė:

Pastebėjimai ir pasiūlymai
1. Labai malonus bendravimas tiek telefonu, tiek el paštu. Į visus klausimus atsakoma kompetentingai ir greitai.
2. Norėtume, kad būtų galima iš sistemos gauti mokytojų tabelius.
3. El. dienyną pilnai vedame tik pirmus metus, manau, daug funkcijų tiesiog dar nepasinaudojame, bet čia jau mūsų kaltė.

Veritus – tai Vilniaus ir Kauno jėzuitų gimnazijų bei UAB Baifotekos vykdomo projekto rezultatas, kurio tikslas – sukurti ir paruošti naudojimui integruotą informacinę mokyklos sistemą. Veritus apimtų visas mokyklų veiklos sritis - nuo klasių dienynų iki komunikavimo su Švietimo ir mokslo ministerija bei kitomis organizacijomis. Pirmasis tokio pobūdžio projektas šalyje, siekiantis esmingai padidinti mokymo ir valdymo kokybę bei efektyvumą, sumanytas ir įgyvendinamas Lietuvos jėzuitų vienuolijos iniciatyva.

Pirmieji mokslo metai, įdiegus šią sistemą, praktiškai patvirtino, kad IT sprendimas Veritus sėkmingai padeda įgyvendinti numatytus tikslus:

 

  • Užtikrinti vertinimo skaidrumą, informacijos apie mokymą prieinamumą ir patikimumą.

  • Efektyviau organizuoti mokymo procesą.

  • Sutrumpinti sprendimų priėmimo, paskelbimo ir realizavimo laiką, įgyvendinti efektyvią kontrolę.

  • Optimizuoti mokymo ir vertinimo įvykių duomenis bei su tuo susijusią informaciją – metodines priemones, tikrinimo ir vertinimo sistemas, užduočių bankus, ataskaitas.

  • Sistemiškai organizuoti susijusias tarnybas ir paslaugas: maitinimą, asmens ir vertybių apsaugą, mokėjimus, informacinį aprūpinimą.

Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktorių br. Virgilijų Saulių, SJ, pereiti prie integruoto elektroninio veiklos valdymo paskatino užsienio šalių mokyklų patirtis, novatoriškos gimnazijos pedagogų idėjos, o taip pat Lietuvos švietimo reformos koncepcijos nuostatos, skatinančios tobulinti mokymo procesą, pasitelkiant naujausias technologijas. Jėzuitų vienuolijos Lietuvos provinciolo t. Gintaro Vitkaus, SJ (ilgamečio Kauno Jėzuitų gimnazijos direktoriaus), nuomone, informacinių technologijų taikymas turi ne tik pagerinti mokymo kokybę, bet ir sudaryti palankesnes sąlygas bendruomeniškumui ugdyti.

 

 

Bendruomenė

Dalintis